Przedszkole i żłobek tuptuś

Usługi

Przedszkole

Zapewniamy wychowanie i opiekę dzieciom w wieku 3-6 lat. Pobyt dzieci w przedszkolu to nie tylko zajęcia dydaktyczne. To także właściwe zrównoważenie czasu pomiędzy poznawaniem nowych zjawisk w trakcie zajęć edukacyjnych a swobodną zabawą pozwalającą na wykazaniu się własną inicjatywą i wolnym wyborem.

W zależności od panujących warunków atmosferycznych dzieci mogą korzystać z zaplecza zgromadzonego w sali lub spędzić czas w ogrodzie. Kładziemy duży nacisk na zapewnienie dzieciom jak największej ilości zajęć na świeżym powietrzu. W ogrodzie czeka mnóstwo atrakcji. Gry zespołowe, zabawy i konkursy na świeżym powietrzu sprawią każdemu przedszkolakowi wiele radości. Spacery edukacyjne, obserwowanie życia zwierząt i roślin uwrażliwią dzieci na piękno i bogactwo otaczającej przyrody. Wspólnie obserwujemy zmieniające się pory roku, zjawiska atmosferyczne, drzewa, rośliny, napotkane zwierzęta, ludzi, samochody czy domy. Obserwujemy, porównujemy, szukamy różnic lub podobieństw, opisujemy, badamy. Budzimy ciekawość i zachwyt otaczającym nas światem.

Realizujemy cele i zadania dydaktyczno-wychowawcze oraz opiekuńcze określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

"Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta."
Jan Paweł II

Cennik

Wpisowe

450 zł

Jest to bezzwrotna opłata wpłacana w dniu rezerwacji, gwarantująca dziecku miejsce w naszej placówce.

Czesne

450 zł

Dodatkowy czas jaki dziecko pozostaje w placówce poza pakietem jest płatny i wynosi 10,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Po godzinie 18:00 opłata wynosi 50,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę

Dzieci mają zapewnioną opiekę w placówce w godzinach od 7:00 do 18:00.
W cenie zapewniamy:

 • Opiekę pediatryczną dla wszystkich dzieci
 • Zajęcia rytmiczno-taneczne
 • Gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną 
 • Zajęcia teatralne – prowadzenie spotkań teatralnych wraz z rodzicami
 • Codzienną naukę języka angielskiego
 • Opiekę logopedyczną 
 • Logorytmikę
 • Zajęcia plastyczne
 • Zajęcia kulinarne i wiele innych
 • 4 posiłki  (w tym II-daniowy obiad)

Zajęcia adaptacyjne

200 zł

8 spotkań trwających 2 godziny

300 zł

12 spotkań trwających 2 godziny

Zajęcia adaptacyjne opłacane są jednorazowo z góry.
W cenie zapewniamy:

 • Łagodne wprowadzenie dzieci i ich rodziców w środowisko przedszkola
 • Obniżenie poziomu lęku u dzieci i rodziców związanego z oddzieleniem się dziecka od rodzica na czas pobytu w przedszkolu
 • Nawiązanie bliskiego kontaktu w relacjach: nauczyciel – dziecko, nauczyciel – rodzic
 • Integracja rodziców z przedszkolem i zachęcenie ich do współpracy poprzez prowadzenie spotkań teatralnych wraz z rodzicami
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (1 raz w tygodniu)
 • Zajęcia logorytmiczne (1 raz w tygodniu)
 • 1 posiłek – zupa (wariant zupa + II danie opcjonalnie)
"Dzieci mają wręcz cudowną moc, aby zmieniać się we wszystko, w co tylko zapragną."
Jean Cocteau

Do poczytania

Dodatkowe informacje

Przedszkole prowadzi rekrutację przez cały rok, w ramach posiadanych wolnych miejsc. W przypadku ich braku dzieci zapisywane są na listę rezerwową i przyjmowane w kolejności zgłoszeń. Przyjęcie do przedszkola odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy rodzicami a Organem Prowadzącym. Decyzję w sprawie kwalifikacji dzieci do przedszkola podejmuje Organ Prowadzący.

Wymagane dokumenty

 • Dane osobowe dziecka i rodziców/opiekunów
 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.

07:00 – 08:30 Schodzenie się dzieci. Rozmowy indywidualne i grupowe, zabawy samorzutne, zabawy  integracyjne w mieszanych grupach wiekowych, zabawy rozwijające mowę i myślenie, zabawy ruchowe inspirowane przez nauczycielkę, działania porządkowo-gospodarcze oraz ćwiczenia gimnastycze poranne.

08:30 – 09:15 Przygotowanie do śniadania. Śniadanie, czynności higieniczno-sanitarne oraz samoobsługowe po posiłku

09:15 – 10:00 Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego prowadzone w grupach. Gry i zabawy edukacyjne.

10:00 – 10:30 Zajęcia wspierające działalność edukacyjną w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego. Zabawy swobodne i zorganizowane, w tym teatrzyki, zajęcia umuzykalniające i plastyczne.

10:30 – 11:30 Zajęcia kompensacyjno-korekcyjne z dzieckiem. Zajęcia językowe. Zajęcia wspierające działalność edukacyjną w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.

11:30 – 12:30 Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkonym, spacery, zajęcia sportowe także podejmowane z inicjatywy dzieci.

12:30 – 13:00 Przygotowanie do  obiadu. Obiad. Czynności higieniczno-sanitarne i samoobsługowe po obiedzie. Nauka prawidłowej higieny jamy ustnej

13:00 – 15:00 Odpoczynek po obiedzie:

 • dzieci młodsze – leżakowanie do 14.30
 • dzieci starsze – czytanie bajek w ramach realizacji programu „Czytające Przedszkola”, muzykoterapia

14:45 – 15:00 Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek, czynności higieniczno-sanitarne oraz samoobsługowe po posiłku.

15:00 – 16:30 Blok zajęć dodatkowych: sportowych, umuzykalniających, rozwijających zainteresowania. zabawy i gry stolikowe, zabawy w grupach. Kontynuacja zabaw edukacyjnych i warsztatów, zabawa kierowana

16:30 – 17:00 Przygotowanie do kolacji, kolacja.  Czynności higieniczne i samoobsługowe po kolacji.

17:00 – 18:00 Zabawy i gry ruchowe, zabawy integracyjne w kręgu, zabawy swobodne. Pobyt w przedszkolnym ogrodzie -przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Zabawy dowolne w mieszanych grupach wiekowych. Prace porządkowe. Oczekiwanie na rodziców.

W naszym Kąciku Dla Rodzica polecamy ciekawy artykuł Pani Anny Chmielewskiej nt. dziecięcych uczuć. Znajdziecie w nim Państwo porady, jak wesprzeć dziecko w rozpoznawaniu emocji oraz jak sobie z nimi radzić.

Burza uczuć – jak pomóc dziecku rozładować emocje

ZADBAJ O MALUSZKA JUŻ DZIŚ

ADRES

Dworska 5, 05-840 Brwinów

Telefon

+48 601 989 473

Email

biuro@tuptus.net.pl