Przedszkole i żłobek tuptuś

O NAS

Poznaj nas

TWÓJ MALUSZEK JEST Z NAMI BEZPIECZNY 🙂

Wszystkie dzieci są dla nas jednakowo ważne i kochane. Każdemu dziecku zapewniamy indywidualne wsparcie rozwoju. Wykorzystujemy naturalną potrzebę ruchu i eksplorowania otoczenia tak, aby maluszek żył w zgodzie z własnym ciałem i umysłem – w harmonii z otaczającym go światem i przyrodą.

Przedszkole i żłobek Tuptuś posiada nowoczesny budynek z nowym, bogato wyposażonym placem zabaw a także przestronnym ogrodem i dużym parkingiem. Sale wyposażone w lampy bakteriobójcze są przygotowane do reżimu sanitarnego. Uwzględniamy diety dzieci uczulonych.

Tuptuś wprowadza dziecko w świat takich wartości jak piękno, dobro, prawda i miłość. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna jest innowacyjna i twórcza, a przy tym ciągle doskonali swoje umiejętności.

W naszym przedszkolu rodzice są sprzymierzeńcami i sojusznikami w organizacji procesu wychowawczo-dydaktycznego. Tworzymy partnerstwo dążące do wspólnego celu jakim jest dla nas optymistyczne dziecko.

Dyrekcja

Przedszkole i żłobek

Nasza placówka

Placówka zlokalizowana jest niedaleko centrum miasta Brwinów. Wszystkie sale są przestronne, kolorowe, wyposażone w bogatą bazę dydaktyczną oraz nowoczesny sprzęt multimedialny. 

Nasza placówka znajduje się w sąsiedztwie Parku Miejskiego, z dala od ruchu ulicznego.  Rozległy plac zabaw pozwala natomiast na swobodną aktywność ruchową. Niesamowite otoczenie naszej placówki tworzy wspaniałą atmosferę wypoczynku i zabawy. Ogród posiada ogrodzenie i bezpieczny plac zabaw.

Dbamy o wszystkich

Dzieci z orzeczeniami

Nasza placówka przyjmuje dzieci z deficytami rozwojowymi. Współpracujemy ze specjalistami w dziedzinie logopedii, psychologii, pediatrii oraz terapii integracji sensorycznej.

W ramach diagnostyki wykonywane są specjalistyczne badania psychologiczno – pedagogiczno – logopedyczne. Tworzony jest indywidualny program terapeutyczno – edukacyjny do pracy z dzieckiem. W ramach terapii prowadzone są zajęcia terapeutyczne z psychologiem, pedagogiem lub logopedą.

Wszystkie działania wokół dziecka prowadzone są  za pisemną zgodą rodziców po przedstawieniu opinii np. o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Edukacja

NASZE programy

Realizujemy cele i zadania dydaktyczno-wychowawcze oraz opiekuńcze określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Ponadto realizujemy zajęcia wspierające adaptacje dzieci, wszechstronny i harmonijny rozwój przy jednoczesnym nacisku na indywidualność dziecka. Zwracamy uwagę na wykorzystanie w pracy z dziećmi form organizacyjnych i metod, pobudzających do działania, ze szczególnym uwzględnieniem eksperymentów, badań, wielozmysłowego poznawania środowiska i poszerzenia pola obserwacji. 

 

OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE

Realizujemy program edukacyjny „Optymistyczne Przedszkole” autorstwa Ireny Dzierzgowskiej i Mireli Nawrot. 

cała polska czyta dzieciom

Realizujemy program „Czytające Przedszkole”. Czytając swojemu dziecku, mówisz mu więcej niż myślisz. 

Bezpieczny przedszkolak

Pokazujemy dzieciom sytuacje życiowe, w których bezpieczeństwo jest najważniejsze.

Mamto, tato, wolę wodę

Program edukacyjny na rzecz promowania prawidłowych nawyków żywieniowych.

Kubusiowi przyjaciele natury

Program edukacyjny z zakresu ekologii i przyrody utrwalający prawidłowe nawyki ekologiczne.

Dobrze jemy

Uczymy, jak zdrowo komponować posiłki i dlaczego mądrze zbilansowana dieta jest ważna dla rozwoju dzieci.

Kadra

Nasi pracownicy

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół młodych, wykształconych i kreatywnych nauczycieli dbających o ciepłą, przyjazną i miłą atmosferę w przedszkolu. Wszyscy nauczyciele respektują prawa dziecka i szanują jego godność. Otaczają opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymują dobry kontakt z ich rodzicami.

Grono troskliwych, wykwalifikowanych nauczycieli wychowania przedszkolnego nie tylko uczy dzieci, ale otacza je troską i sprawia że przedszkole jest dla nich drugim domem.

Zapewnia dzieciom opiekę i realizuje program wychowania przedszkolnego. Prowadzi zajęcia w grupach. Dostarcza rodzicom informacji o możliwościach i ograniczeniach dziecka. Uczestniczy i współdecyduje o doborze metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi i uzdolnionymi. Czuwa i integruje dzieci pełnosprawne i niepełnosprawne. Wspiera rodziców dzieci niepełnosprawnych poprzez kształtowanie prawidłowej postawy rodzicielskiej wobec własnego dziecka. Informuje na bieżąco o pracy dziecka na zajęciach, udziela codziennych instruktarzy i porad związanych z koniecznością skorzystania z dodatkowej pomocy specjalistów lub instytucji społecznych.

Nad pracą dydaktyczną nauczycieli czuwa doświadczony metodyk, nauczyciel wychowania przedszkolnego, który hospituje zajęcia prowadzone przez nauczycieli oraz monitoruje postępy edukacyjne dzieci.

Przeprowadza badania dzieci i dokonuje szczegółowej diagnozy rozwoju mowy. Prowadzi on również zajęcia z logorytmiki dla wszystkich dzieci. Nauczyciele podczas zajęć edukacyjnych codziennie prowadzą z dziećmi ćwiczenia artykulacyjne, dbają o prawidłowe wymawianie głosek, wykonują ćwiczenia oddechowe. 

Psycholog w swej pracy skupia się na wspomaganiu rozwoju drugiego człowieka. Działa w oparciu o wiedzę psychologiczno-edukacyjną. W swej praktyce wykorzystuje metody poznawczo – behawioralne, a także psychologię skoncentrowaną na rozwiązaniach. W naszym przedszkolu psychologa wspierają nauczyciele oraz rodzice naszych podopiecznych. Również oni nabywają wiedzę jak radzić sobie w codziennym kontakcie z dzieckiem, poznają techniki lepszego porozumiewania się.

W przedszkolu zapewniamy raz w tygodniu porady i konsultacje lekarza pediatry. Możliwy jest również stały kontakt telefoniczny z lekarzem w wątpliwych sytuacjach dotyczących zdrowia dzieci oraz wizyty lekarza w przedszkolu w ciągu 90-120 minut w przypadku choroby dziecka. Wizyty obejmują badanie dziecka, wypisanie recepty, skierowanie na niezbędne badania oraz wypełnienie karty informacyjnej dla rodziców.

Na czas pandemii wizyty zostały zawieszone.

Czuwa nad prawidłową postawą wychowanków i reaguje już na pierwsze objawy różnego rodzaju wad. We wrześniu odbywa się badanie wad postawy wszystkich podopiecznych, a wyniki wraz z zaleceniami, w formie pisemnej, otrzymują rodzice.

Prowadzi indywidualne zajęcia wspierające rozwój dzieci z różnego
rodzaju dysharmoniami rozwojowymi tj. zaburzeniami koordynacji ruchowej, dysleksji czy opóźnionym rozwojem psychomotorycznym. Efekty terapii są widoczne bardzo szybko. Dziecko stopniowo zaczyna lepiej funkcjonować w sferze ruchowej, emocjonalnej, poznawczej. Pokonuje swoje trudności,
z jakimi się zmaga.

Doświadczony dietetyk wraz z personelem kuchennym dba o różnorodność dań, zapewniając odpowiednio dobraną kalorycznie i składnikowo dietę. Dbamy o indywidualne potrzeby małych alergików.

ZADBAJ O MALUSZKA JUŻ DZIŚ

ADRES

Dworska 5, 05-840 Brwinów

Telefon

+48 601 989 473

Email

biuro@tuptus.net.pl