Nasza placówka promuje edukację włączającą.

  • Post author:
  • Post category:Ogólne

Przedszkole Tuptuś przyjmuje dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Nasz zespół specjalistów realizuje zajęcia oraz wszelkie zalecenia dotyczące pracy z najmłodszymi. Naszym celem jest przygotowanie dzieci z różnorakimi zaburzeniami do pełnego uczestnictwa i funkcjonowania w grupie rówieśniczej. Wszystkie dzieci mogą też skorzystać z bogatej oferty zajęć SI, TUS, terapii logopedycznej czy terapii pedagogicznej.